สินค้าประเภทที่ต้องชั่งน้ำหนัก สามารถใช้ไดมั้ย


#1

ตัวอย่างสิ้นค้าที่ลูกค้าสั่งโดยระบุน้ำหนัก และใบส่งสินค้าโดยน้ำหนักสามารถทำได้มั้ยครับ

เช่น ลูกค้าสั่งหมูสันคอ 5 กิโล แต่ตัวน้ำหนักจริง 5.4 กิโล

ต้องทำอย่างไรครับ